Zarząd

Beata Zawiszowska

Prezes Zarządu

x
czytaj więcej

Posiada wykształcenie średnie, ukończyła Liceum Ogólnokształcące im. K. Miarki w Mikołowie. Od 1998 r. zasiada w zarządach spółek powiązanych z głównym akcjonariuszem FAMUR SA. Od 2002 r. jest członkiem zarządu FAMUR SA, w którym odpowiada za koordynowanie prac działów księgowości i finansów Grupy FAMUR oraz za dostosowywanie nowych spółek w Grupie do Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.  W 2016 roku została powołana na stanowisko prezesa zarządu KOPEX SA (obecnie: PRIMETECH SA).

Bartosz Bielak

Wiceprezes Zarządu

x
czytaj więcej

Ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie oraz studia doktoranckie w Szkole Głównej Handlowej Warszawie. Ponadto: ACCA -The Association of Chartered Certified Accountants, Glasgow, UK; Financial Risk Manager –Global Association of Risk Professionals (GARP) member; Certified Internal Auditor – Institute of Internal Auditors member. Od 2001 r. do 2013 r. był zatrudniony w PwC Polska sp. z o.o. na stanowiskach od konsultanta do dyrektora odpowiedzialnego za szerokie spektrum projektów doradczych. Od roku 2013 prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w obszarze usług doradczych. Od 20 maja 2016 r. do 15 grudnia 2016 r. pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej KOPEX SA. 14 września 2016 r. został oddelegowany do czasowego wykonywania czynności członka zarządu. Od grudnia 2016 r. pełni funkcję wiceprezesa zarządu KOPEX SA (obecnie PRIMETECH SA).

Rada Nadzorcza

Karolina Blacha-Cieślik

Członek Rady Nadzorczej

x
czytaj więcej

W 2008 roku ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, na Wydziale Prawa i Administracji, kierunek: Prawo. Ponadto, ukończyła studia podyplomowe w Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, na kierunku Podatki i prawo podatkowe. W 2016 roku ukończyła studia doktoranckie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, na Wydziale Prawa i Administracji, kierunek: Prawo. Posiada uprawnienia radcy prawnego, jest wpisana na listę radców prawnych. Od roku 2006 związana jest zawodowo z Grupą TDJ. W latach 2006-2010 pracowała w dziale prawnym FAMUR SA. Od roku 2011 pracuje w spółce TDJ SA. Zasiadała w Radach Nadzorczych spółek: "Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Silesia" SA, REMAG SA, Georyt sp. z o.o., Odlewnia Żeliwa "Śrem" SA, Pioma-Odlewnia sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Robót Górniczych Mysłowice SA, Zamet Industry SA, FAMUR SA, Zamet-Budowa Maszyn SA, Partner SA, FAMUR Famak SA. Obecnie pełni funkcję w Radach Nadzorczych: FAMUR Institute sp. z o.o., Polskie Maszyny Górnicze SA oraz TDJ Equity IV SA.

Dorota Wyjadłowska

Członek Rady Nadzorczej

x
czytaj więcej

Ukończyła Akademię Ekonomiczną w Krakowie na kierunku Finanse oraz studia podyplomowe z prawa finansowego i podatkowego w Szkole Głównej Handlowej, a także z zakresu prawa gospodarczego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Ponadto, zdała państwowy egzamin na doradcę podatkowego i uzyskała wpis na listę doradców podatkowych. Przebieg kariery zawodowej Doroty Wyjadłowskiej przedstawia się następująco:

  • 2001 - nadal Kancelaria Doradztwa Podatkowego Dorota Wyjadłowska - właściciel, doradca podatkowy
  • 2015 - nadal Logline sp. z o.o. - wiceprezes zarządu (finanse, podatki)
  • 2004 - 2011 Spółka Doradztwa Podatkowego KDT sp. z o.o. - większościowy udziałowiec, prezes zarządu
  • 2008 - 2010 Equus SA - członek zarządu (finanse, podatki)
  • 1993-2001 Izba Skarbowa w Krakowie - Wydział nadzoru nad urzędami skarbowymi

Mirosław Bendzera

Członek Rady Nadzorczej

x
czytaj więcej

Ukończył studia na Akademii Ekonomicznej w Krakowie na kierunku zarządzanie i marketing. Pełnił funkcje w organach spółek takich jak, m.in. Ponar Wadowice SA, Ponar Silesia SA oraz funkcje menadżerskie w Toyota Motor Poland Co. Ltd. Od 2009 r. do 2014 r. pełnił funkcję prezesa zarządu w Odlewni Żeliwa Śrem SA, Pioma-Odlewnia sp. z o.o. oraz Polskiej Grupie Odlewniczej SA. Od stycznia do lipca 2016 r. był wiceprezesem zarządu w ELGÓR + ZAMET sp. z o.o. Od 1 października 2014 r. pełni funkcję prezesa zarządu FAMUR SA, a od 21 lutego 2017 r. funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Elgór + Hansen SA.

Dawid Gruszczyk

Członek Rady Nadzorczej

x
czytaj więcej

Ukończył Akademię Ekonomiczną w Katowicach uzyskując tytuł magistra oraz studia podyplomowe menedżerskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od 2003 r. związany jest z branżą maszynową. W latach 2003-2008 pracował jako specjalista ds. analiz finansowych w Biurze Doradców Zarządu w spółce ELGÓR + HANSEN sp. z o.o. Następnie, od 2004 r. pełnił funkcje zarządcze w spółce ELGÓR + ZAMET sp. z o.o., w tym na stanowisku prezesa zarządu (do 1 lipca 2016 r.). Od stycznia 2016 r. pełni funkcję wiceprezesa zarządu FAMUR SA, a od 21 lutego 2017 r.- sekretarza Rady Nadzorczej spółki Elgór + Hansen SA.

Zdzisław Szypuła

Członek Rady Nadzorczej

x
czytaj więcej

Ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie. Od początku swojej kariery zawodowej związany jest z przemysłem maszynowym. Od roku 1984 r. był zatrudniony w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego "NOWY SĄCZ" SA. W 1999 r. związał się z NFUG "NOWOMAG" SA, w której od kwietnia 2005 r. pełnił funkcję wiceprezesa zarządu, a od stycznia 2009 r. do września 2011 r. prezesa zarządu. Od października 2011 r. do października 2014 r. był prezesem zarządu w FMG "PIOMA" SA. Następnie, w spółce FAMUR SA zarządzał segmentem systemów transportowych. Od 26 maja 2015r. pełni funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Polskie Maszyny Górnicze SA, a od 2 czerwca 2015 r. jest wiceprezesem zarządu FAMUR SA.

Adam Toborek

Członek Rady Nadzorczej

x
czytaj więcej

Jest absolwentem programu Master of Business Administration Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Uzyskał również dyplom Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej. Ukończył liczne kursy menedżerskie w kraju i za granicą. Zawodową karierę rozpoczynał w spółkach BRADO jako specjalista ds. handlowych i kontynuował ją jako dyrektor, a następnie prezes zarządu Z.M. BRADO 2 SA. W latach 2001 - 2015 był związany z fińską Grupą RAMIRENT, gdzie sprawował funkcje wiceprezesa zarządu RAMIRENT Scaffolding oraz członka zarządu RAMIRENT SA, pełniąc kolejno obowiązki dyrektora handlu i marketingu oraz dyrektora operacyjnego. Od kwietnia 2015 r. pełnił funkcję wiceprezesa zarządu NiUW Glinik sp. z o.o., a rok później został prezesem zarządu tej spółki. Od 2017 r.  związany jest z FAMUR SA, obecnie pełniąc funkcję wiceprezesa zarządu odpowiedzialnego za segment systemów ścianowych.

Tomasz Kruk

Członek Rady Nadzorczej

x
czytaj więcej

Posiada wykształcenie wyższe. Studiował na Wydziale Menedżerskim w Wyższej Szkole Handlu i Prawa w Warszawie, gdzie uzyskał tytuł magistra ekonomii (specjalizacja: zarządzanie strategiczne). Edukację w zakresie zarządzania ryzykiem zdobywał w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (Podyplomowe Studia Zarządzania Ryzykiem w Instytucjach Finansowych). W 2006 r. został członkiem The Institue of Internal Auditors, FL, USA W 2008 r. uzyskał dyplom Certified Internal Auditor (CIA). Posiada kwalifikacje w zakresie zarządzania projektami (Prince2 Foundation Examination). Członek International Compliance Association –uzyskał dyplom ICA International Diploma in Governance, Risk & Compliance. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w obszarze audytu zapewnienia zgodności, audytu wewnętrznego i  kontroli specjalnych, audytów doradczych, doradztwa w sprawach spornych, zarządzania ryzykiem oraz w projektach z zakresu zarządzania ryzykiem oszustw i nadużyć. Realizował projekty w wielu branżach: finansowej, logistyki, transportu, zarządzania nieruchomościami, geodezji i kartografii, zarządzania projektami infrastrukturalnymi, IT i telekomunikacji, hotelarstwa i gastronomii/zarządzania ośrodkami wczasowymi, deweloperskiej, czy w przemyśle lekkim. Posiada wieloletnie doświadczenie menedżerskie i nadzorcze, w tym jako członek komitetów inwestycyjnych. Przez kilkanaście lat współpracował bezpośrednio z zarządami i radami nadzorczymi spółek sektora prywatnego i publicznego, m.in.:
2018 Zarządzający Ryzykiem (TFI Energia)
2017-2018 Menedżer ds. Zgodności i Zarządzania Ryzykiem (PFR Ventures)
2016 Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (The Raven Group)
2016 Pełnomocnik Zarządu ds. projektu pre-pack (Kopex-Famago)
2015/2016 Członek Rady Nadzorczej (Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych)
2015 Dyrektor ds. Jakości i Ryzyka Operacyjnego – Członek Zarządu (PKP Polskie Linie Kolejowe)
2012-2015 Dyrektor Zarządzający ds. Audytu i Kontroli (Grupa PKP)
2012-2015 Członek Rady Inwestorów Funduszu Własności Pracowniczej PKP (Legg Mason TFI/ING TFI)
2008-2012 Dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli Ryzyka, Audytor Wewnętrzny (PKO TFI)
2006-2008 Dyrektor Inspektor Nadzoru (PZU TFI)
2003-2005 Compliance & Financial Risk Manager (Grupa CA IB)
2001-2005 Inspektor Nadzoru (BPH TFI)
Ukończone kursy i szkolenia:
Private Equity and Venture Capital (Università Bocconi, 2018), ICA International Diploma in Governance, Risk and Compliance (2017), Dyplom potwierdzający pozytywny wynik egzaminu dla kandydatów na członków rad
nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa (2015), Audyt wewnętrzny (EY, 2013), Prince2 Foundation Examination (Infovide-Matrix, 2010), Certified Internal Auditor (IIA, 2008), Compliance/AML Workshops (Credit Suisse, 2008), Preparing Financial Statements, Managerial Accounting, Managing People (BPP Professional Education, 2006).

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63