uslugi-wykonawcze

Usługi wykonawcze budownictwa górniczego, przemysłowego i ogólnego

 

I. Roboty Szybowe

– pogłębianie nowych szybów z powierzchni i z poziomów,
– pogłębianie instniejących szybów z powierzchni i z poziomów, wyposażenie szybów w zbrojenie szybowe, urządzenia przyszybowe, rurociągi, kable,
– kompleksowe modernizacje górniczych wyciągów szybowych,
- wykonawstwo zbiorników urobku i zbiorników retencyjnych,

– remonty:
roboty remontowe obudowy szybciej i wlotów,
roboty remontowe wyposażenie szybów,
roboty remontowe, montaż i demontaż kabli,
 remonty zbiorników urobkowych.

 

II. Roboty Poziome

– drążenie wyrobisk kamiennych i kamienno-węglowych z zastosowaniem środków strzałowych,
– drążenie wyrobisk węglowych i węglowo-kamiennych z zastosowaniem technologii kombajnowej,
– drążenie wyrobisk kamiennych dla kopalń rud z zastosowaniem maszyn samojezdnych

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63