uslugi-wiertnicze

Usługi wiertnicze i geotechniczne

 

Usługi wiertnicze:

 

– wiercenia pionowe, poziome oraz kierunkowe - z powierzchni i z wyrobisk górniczych,
– wiercenie studni wraz z kompletnym wyposażeniem w instalacje,
– wiercenie otworów rozpoznawczych i poszukiwawczych z pełnym rdzeniowaniem, testami otworowymi i badaniami laboratoryjnymi,
– wiercenia otworów inżynieryjnych dla odwadniania, wentylacji, podsadzania pustek itp.,
– wiercenia otworów wielkośrednicowych ( do średnicy 2,0m),
– likwidacja otworów wiertniczych.

Usługi geotechniczne:

 

– odwodnienia terenów,
– iniekcje cementowe i środkami chemicznymi,
– wypełnianie pustek poeksploatacyjnych,
– kotwienie,
– palowanie.

W zależności od uwarunkowań geologicznych, hydrogeologicznych i technicznych, prace wiertnicze prowadzone są metodą:

 

– wiercenia obrotowego z obiegiem płuczkowym normalnym,
– wiercenia obrotowego z obiegiem płuczkowym odwróconym,
młotkiem wgłębnym.

Stosowane urządzenia wiertnicze umożliwiają wykonanie otworów o średnicy do 1100 mm i głębokości do 1500 m.

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63