oferta-12

Cięgły rozwój poszczególnych usług wchodzących w skład oferty Grupy PRIMETECH pozwala na:

– kompleksowe podejście do wykonywania usług,
– realizację dużych i złożonych zadań w systemie EPC,
– wzrost jakości i wydajności poprzez wdrażanie oraz doskonalenie nowych technologii,
– podniesienie bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63