Kluczowe spółki grupy:
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

OK