Informacje finansowe

Pierwszy kwartał Pierwsze półrocze Trzeci kwartał Roczne  
Wybrane dane finansowe (w tys PLN.)
2016 J S
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 27 547 219 819
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 241 -15 703
Zysk (strata) brutto -1 758 -18 200
Zysk (strata) netto -1 438 -19 804
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 11 984 -13 619
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -9 727 -31 876
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 4 695 58 351
Przepływy pieniężne netto, razem 6 952 12 856
Aktywa razem 957 992 2 180 167
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 279 094 1 097 012
Zobowiązania długoterminowe 12 503 37 248
Zobowiązania krótkoterminowe 249 910 940 678
Kapitał własny 869 033 1 083 155

Kalendarium wydarzeń

<< 20-06-2018 >>
PN WT ŚR CZW PT SB ND
0 0 0 0 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 0

Zobacz kalendarium

Kluczowe spółki grupy:
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

OK