Historia

 

 • czerwiec 2017 roku

​            Nabycie przez FAMUR SA 65,83% akcji Kopeksu od TDJ SA. 

 • grudzień 2016 roku

            Nabycie większościowego pakietu akcji KOPEX SA przez inwestora strategicznego - TDJ SA.

 • 8 grudnia 2016 roku

Oficjalna rejestracja połączenia KOPEX SA ze spółkami zależnymi: KOPEX Machinery SA, Zabrzańskimi Zakładami Mechanicznymi – Maszynami Górniczymi sp. z o.o., Fabryką Maszyn i Urządzeń TAGOR SA, KOPEX Hydrauliką Siłową sp. z o.o.

 • 1 grudnia 2009 roku

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego KOPEX SA do wysokości 74.332.538 złotych w wyniku przeprowadzonej w  listopadzie 2009 roku emisji 6.700.000 akcji serii C. 

 • lipiec 2009 roku

Zmiana nazwy grupy z dotychczas używanej „Grupa ZZM–KOPEX” na  „Grupa KOPEX”, z jednoczesnym przyjęciem nowej symboliki graficznej.

 

 • 3 sierpnia 2007 roku

W wyniku przeprowadzonej transakcji odwrotnego przejęcia Zabrzańskich Zakładów Mechanicznych SA w Zabrzu przez KOPEX SA, KOPEX  jako spółka notowana na GPW staje się podmiotem dominującym i jednocześnie liderem Grupy ZZM - KOPEX.  

 • 9 lutego 2006 roku

Moment zwrotny w historii prywatyzacji KOPEX SA. Krajowa Spółka Cukrowa SA sprzedaje wszystkie posiadane akcje KOPEX SA po uprzednim ogłoszonym publicznym wezwaniu na rzecz inwestora branżowego Zabrzańskich Zakładów Mechanicznych SA w Zabrzu (ZZM SA), które stają się akcjonariuszem większościowym Kopeksu, skupiając w końcu 2006 roku 65,06% akcji. Nowo powstała Grupa ZZM-KOPEX staje się największą w Polsce grupą przemysłową w branży maszyn i urządzeń górniczych oraz usług górniczych. Zintegrowany potencjał, daje Grupie możliwość kompleksowego oferowania towarów i usług, lokując ją w ścisłej czołówce największych na świecie partnerów przemysłu wydobywczego.

 • 16 grudnia 2004 roku

Na podstawie umowy ze Skarbem Państwa, Krajowa Spółka Cukrowa SA staje się posiadaczem 1.285.929 akcji na okaziciela o wartości nominalnej 10 zł każda, co stanowi 64,64% udziału w kapitale zakładowym KOPEX SA. 

 • 23 października 2003 roku

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego następuje zmiana nazwy Spółki poprzez jej skrócenie - z "Przedsiębiorstwo Eksportu i Importu KOPEX Spółka Akcyjna" na "KOPEX Spółka Akcyjna" 

 • 12 lipca 2001 roku

Spółka zostaje wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000026782. 

 • 4 czerwca 1998 roku

Debiut Spółki na Warszawskiej Giełdzie. 

 • 17 grudnia 1996 roku

Uchwała Nr 142 Rady Ministrów otwiera drogę do wejścia KOPEX SA na Giełdę. 

 • 3 stycznia 1994 roku

Spółka zostaje wpisana do rejestru handlowego pod numerem RHB 10375. 

 • 25 października 1993 roku

Zarządzeniem Nr 267/Org/93 Ministra Przemysłu i Handlu przedsiębiorstwo przekształcone zostaje w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa pod nazwą "Przedsiębiorstwo Eksportu i Importu KOPEX Spółka Akcyjna". 

 • 1 stycznia 1989 roku

W wyniku dokonanej reorganizacji utworzone zostaje przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą Przedsiębiorstwo Eksportu i Importu "KOPEX" w Katowicach.

 • 15 maja 1971 roku

Przedsiębiorstwo otrzymuje uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie handlu zagranicznego obejmujące, na zasadach wyłączności, eksport, import, maszyn i urządzeń górniczych, wiertniczych oraz kompletnych obiektów górniczych.

 • 1 stycznia 1962 roku

KOPEX zostaje wpisany do rejestru przedsiębiorstw państwowych i rozpoczyna działalność jako generalny dostawca obiektów i urządzeń górniczych na eksport.

 • 4 listopada 1961 roku

Utworzenie przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Przedsiębiorstwo Budowy Zakładów Górniczych za Granicą - KOPEX" z siedzibą w Katowicach.

 

 

Kluczowe spółki grupy:
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

OK

Ta witryna używa plików cookies.
Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookies, ich zastosowaniu można znaleźć w stopce: polityka cookies. Nie pokazuj więcej tego komunikatu.