Aktualności

15
gru
2016
Nowy zarząd KOPEX SA

Rada Nadzorcza KOPEX SA powołała panią Beatę Zawiszowską na stanowisko prezesa zarządu KOPEX SA oraz pana Bartosza Bielaka na stanowisko wiceprezesa zarządu spółki. Wcześniej Rada przyjęła rezygnację z zasiadania w zarządzie dotychczasowego prezesa, Dariusza Pietyszuka, oraz członków zarządu, Magdaleny Nawłoki oraz Henryka Jurczyka. Zmiany w Zarządzie są efektem zakończonego projektu pozyskania inwestora do spółki, poprzez przejęcie 1 grudnia 2016r. przez TDJ pakietu kontrolnego akcji KOPEX SA. Czytaj więcej

22
lis
2016

TAGOR wdraża program dobrowolnych odejść pracowników

Zarząd Fabryki Maszyn i Urządzeń TAGOR SA uruchomił w poniedziałek, 21 listopada, program dobrowolnych odejść pracowników. Zostanie nim objętych maksymalnie 150 spośród obecnie zatrudnionych 187 osób.  Czytaj więcej

31
paź
2016

Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia KOPEX SA ze spółkami zależnymi.

Zarząd spółki KOPEX SA z siedzibą w Katowicach przy ulicy Grabowej 1, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026782 (dalej: Spółka Przejmująca lub KOPEX SA), po raz drugi zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze powzięcia uchwały o połączeniu się z: Czytaj więcej

27
paź
2016

Oświadczenie Zarządu Kopex SA

W nawiązaniu do złożonego 26 października 2016 r. wniosku o ogłoszenie upadłości spółki WAMAG sp. z o. o. oraz odnosząc się do dzisiejszej pikiety w Zabrzu prowadzonej przez Związki Zawodowe i pracowników WAMAG sp. z o. o., Zarząd KOPEX SA oświadcza, że KOPEX MACHINERY SA nie jest w tej sprawie stroną, a protesty i inne formy nacisku niestety nie mogą doprowadzić do zmiany sytuacji spółki WAMAG sp. z o. o. Czytaj więcej

14
paź
2016

Przyjęcie planu połączenia KOPEX SA z czterema spółkami zależnymi

14 października 2016 r. zarząd KOPEX SA podjął uchwałę o przyjęciu i podpisaniu Planu Połączenia KOPEX SA z następującymi spółkami zależnymi („Spółki Przejmowane”): Kopex Machinery SA z siedzibą w Zabrzu, Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne – Maszyny Górnicze sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu, Fabryka Maszyn i Urządzeń TAGOR SA z siedzibą w Tarnowskich Górach, Kopex Hydraulika Siłowa sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu. Czytaj więcej

30
wrz
2016

Wyniki finansowe Grupy KOPEX za I półrocze 2016 r.

Grupa Kopex wypracowała w pierwszym półroczu 2016 roku 446,3 mln PLN przychodów z działalności kontynuowanej (spadek o 25% w stosunku do 1H’15). Strata EBITDA wyniosła 354,3 mln PLN, a strata netto z działalności kontynuowanej jednostki dominującej była równa 547,3 mln PLN. Pogorszenie przychodów oraz słabe wyniki finansowe Grupy Kopex wynikają z bardzo trudnej sytuacji na rynku inwestycji górniczych, która przekłada się na znaczący spadek zamówień w Polsce i na rynkach eksportowych oraz wywiera presję na ciężką sytuację płynnościową Grupy. Wpływ na wyniki w 1H’16 miały również odnotowane zdarzenia jednorazowe w wysokości 512,0 mln PLN – znormalizowany wynik EBITDA w 1H’16 wyniósł 71,2 mln PLN, a znormalizowany wynik netto z działalności kontynuowanej -35,3 mln PLN.  Czytaj więcej

23
wrz
2016

Projekt Outplacementowy nr WND-RPSL.07.04.02-24-0418/15

„Ku lepszej szychcie” Projekt nr WND-RPSL.07.04.02-24-0418/15 Projekt skierowany jest do pracowników i pracownic Grupy Kapitałowej KOPEX, którzy znajdują się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy z przyczyn dot. zakładu pracy lub utracili zatrudnienie w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu. Czytaj więcej

23
wrz
2016

Kopalnia Aktywności

Rusza „Kopalnia Aktywności” – projekt realizowany pod przewodnictwem Fundacji Rzecz Społeczna wraz  z partnerami: Grupą FAMUR, Grupą Kopex, Fundacją TDJ i Stowarzyszeniem Chcemy Pomóc. Inicjatywa prowadzona jest w ramach wsparcia z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Czytaj więcej

20
wrz
2016

Grupa KOPEX, TDJ Equity IV SA i banki osiągnęły wstępne porozumienie (term-sheet) dotyczące restrukturyzacji zadłużenia finansowego Grupy

Zarząd Kopex SA poinformował, że 7 września podpisane zostało porozumienie pomiędzy Grupą Kopex, inwestorem TDJ Equity IV SA i wierzycielami dotyczące warunków restrukturyzacji zadłużenia finansowego Kopeksu oraz wybranych spółek zależnych. Czytaj więcej

20
wrz
2016

Kopex Group, TDJ Equity IV SA and the banks has reached a preliminary agreement (term-sheet) concerning restructuring of the financial debt of the Kopex Group.

The Management Board of Kopex SA announced that on 7 September 2016 a preliminary agreement was signed between the Kopex Group, the investor – TDJ Equity IV SA and the creditors, concerning restructuring of the financial debt of Kopex and its certain subsidiaries.   Czytaj więcej

1 2 3 4 5

Kluczowe spółki grupy:
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

OK

Ta witryna używa plików cookies.
Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookies, ich zastosowaniu można znaleźć w stopce: polityka cookies. Nie pokazuj więcej tego komunikatu.